Rezonance slova | Monika Hasalová

Sobota 18.9.  |  od 14:00 - 16:00 

Restaurace Solnice, Piaristické náměstí, České Budějovice

Přednáška

pro muže, pro ženy, pro pokročilé, pro odvážné začátečníky Přednášky, Zdraví, Alternativní léčba,  pro mladé, pro starší


O rezonci slova a zrušení omezení 

Co vás na této přednášce čeká ?

Rezonance - co vibruješ, to dostáváš.
Vesmír okolo tebe rezonuje kvalitou, vibrací tvých myšlenek. Neučili jsme se to. Z toho pramení omezení.
Pokud si dovolíš uvěřit a uděláš kroky... jsi autor svého zdraví, svých vztahů a zodpovědný sám za svou spokojenost.
Pochop, jak mysl funguje a využij svých zdrojů...


Monika Hasalová

Monika Hasalová

Kým jsem a co nesu

Inspiruji lidi k novým otázkám:
Je možné mít tělo zdravé? Lze žít harmonické vztahy? Je možné žít
v hojnosti? Jaké místo má mít smrt v životě?

Ukazuji souvislosti a předávám praktické kroky k odvaze život žít naplno.

„Že bychom si mohli pomoci my sami, je pro nás často nové. Očekáváme radu zvenčí. Nevíme, že zdroje máme v sobě. Svěříme tak druhým záležitosti vlastního života. Nevědomky se tím zbavujeme svobody a náhledu na mnohá řešení vedoucích k cíli.“

Co je normální

Je normální být zdravý, je normální být šťastný, je normální mít krásný vztah.

Rozhodnutí a volby o našem směrování činíme každý den. K rozhodnutím vás život velmi přesně vede a chystá vás na ně.  

Nové události jsou výsledkem našich postojů a přesvědčení. Vězte, že to, na co jste v životě "narazili", jste si tam sami přichystali.  
Jsme směrovaní. Mnohdy dostáváme mnoho impulsů a možností volby. Ovšem pokud neslyšíte, pokud si sami nevybíráme a sami svůj život nežijeme je námi posouváno a lekce či změna bude nám zařízena.